SPANISH IBERICO PORK BELLY SHABU SHABU

SPANISH IBERICO PORK BELLY SHABU SHABU
西班牙伊比利亚黑毛猪三层涮涮肉

RM15.99

SPANISH IBERICO PORK BELLY SHABU SHABU
西班牙伊比利亚黑毛猪三层涮涮肉

RM15.99

150g +/- per pkt

Quantity