SPANISH IBERICO PORK COLLAR SHABU SHABU

SPANISH IBERICO PORK COLLAR SHABU SHABU
西班牙伊比利亚黑毛猪梅肉涮涮肉

RM19.99

SPANISH IBERICO PORK COLLAR SHABU SHABU
西班牙伊比利亚黑毛猪梅肉涮涮肉

RM19.99

150g +/- per pkt

Quantity